English  
Služby  
    Datová síť

Komunikace
Jedno z nejdůležitějších slov současnosti – komunikace. Každý s někým nějak komunikuje a všude narážíme na nějaké komunikace. Ale ve chvíli, kdy se informace zpracovávané na počítači rozrostou do té míry, že je potřeba pořídit další a další počítač, velice rychle zjistíme, že komunikace mezi uživateli muže být plodná, příjemná i zábavná, ale bez komunikace mezi jednotlivými počítači se prostě neobejdeme. A přenášení dat na různých CD, DVD či flash médiích nám na dlouho nepomůže.
Datová síť je nutný předpoklad dalšího rozvoje počítačů a počítačových technologií. Datová síť přinese možnosti pro komunikaci mezi jednotlivými počítači, komunikaci mezi jednotlivými používanými programy, aplikacemi.
Všechna práva vyhrazena © Just Per4mance